Als afstudeerproject aan de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen, heeft KOSTENSE een nieuw type horeca meubilair ontwikkeld getiteld: Modit®. Modit® is zowel een binnenmeubel als een terrasmeubel en kan van een meubel op zithoogte naar een meubel op stahoogte worden geschakeld, met één en hetzelfde meubel, zodat meubelvariatie op het terras mogelijk is en -voor binnengebruik- de overgang van restaurant- naar drankverstrekkend concept gemakkelijk kan plaatsvinden. Tijdens de bedrijfsfase van drankverstrekking zijn minder meubels per gast nodig dan tijdens de bedrijfsfase restaurant. In een bar hebben gasten meer vrije loopruimte nodig dan in een restaurant, omdat actiever en met meer verschillende personen contact wordt gemaakt. Modit® als stameubel neemt daarom 50% van de plaats in t.o.v. Modit® als zitmeubel. Hierdoor is er ook geen opslagruimte noodzakelijk.

Uitgevoerd bij: EXTREMIS NV en TU Delft, Industrieel Ontwerpen

Realisatie: oktober 2006

Extremis